หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > นางสาวสมฤดี แก้วขาว นำเสนอบทความในหัวข้อ “Problems in Determining Personal Conditions for Artificial Intelligence : A Case Study at the United States Compared to Thailand”
นางสาวสมฤดี แก้วขาว นำเสนอบทความในหัวข้อ “Problems in Determining Personal Conditions for Artificial Intelligence : A Case Study at the United States Compared to Thailand”

admin thai
2019-06-04 14:05:08