หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ความรู้ด้านกฏหมายผู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ความรู้ด้านกฏหมายผู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

admin thai
2019-07-04 14:17:02


อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ความรู้ด้านกฏหมายผู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

     เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562  อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ  โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้เดินทางไป ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อสำรวจข้อมูลการเตรียมความพร้อมการให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยได้บรรยายและพูดคุย ให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายแก่ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง ที่เข้าร่วมรับฟัง รวมถึงตอบข้อซักถามจากผู้ต้องขัง ในเรื่องคดียาเสพติด และคดีของตนเอง ซึ่งทำให้ผู้ต้องขังมีความรู้และความเข้าใจด้านกฏหมายมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ : ภาพถ่ายและข้อมูลจากโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th.th