หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมี Mr. Kenny Riley เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมี Mr. Kenny Riley เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ

admin thai
2019-06-04 14:39:31


สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3

โดยมี Mr. Kenny Riley
เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562
ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ  
เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเเก่นักศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมากที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม