หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คลินิกกฏหมายและศูนย์ให้บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลินิกกฏหมายและศูนย์ให้บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin thai
2018-11-01 11:54:34


          สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนประชาชน และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE 2018  แนะแนวหลักสูตรการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงานออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก ฯลฯ รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีจาก “ทีมงานคลินิกกฎหมาย” ของสาขาวิชานิติศาสตร์ งานจะมีขึ้นภายในวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชั้น 4 อาคาร ศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา