หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมไทย

admin thai
2018-03-13 16:08:46


กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมไทย

          วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เชื่อมโยงวิชาคติชนวิทยากับวิชาอักษรไทย ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ได้ศึกษาข้อมูลด้านอักษรไทย คติความเชื่อ ประวัติศาสตร์ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ ชมวิพิธทัศนา การแสดงละครนอก เรื่อง”พิกุลทอง ตอน เทวีชะนีป่า” ผลงานของนักศึกษา สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงละครแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม....pdf